Disclaimer

ProfitMakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan ProfitMakers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright

Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van ProfitMakers. Verzoeken daartoe kun je indienen bij ProfitMakers

Heb je op- of aanmerkingen over deze site, dan kun je deze mailen naar info@profitmakers.nl.